Workshops voor bedrijven en instellingen

Workshops en trainingen

Bedrijven en instellingen

In mijn workshops voor bedrijven, instellingen en scholen geef ik clownsoefeningen. De deelnemers komen hierdoor in contact met zichzelf en met hun vaardigheden. De clownsoefeningen vergroten het concentratievermogen van de deelnemers. Ze worden gedwongen de omgeving scherper in zich op te nemen. Dat is immers een voorwaarde om alert te kunnen reageren. En alert reageren hoort bij het clown zijn.

Daarnaast wordt bij de deelnemers hun improvisatievermogen gestimuleerd. Men durft daarin na de clownworkshop vaak eerder met nieuwe ideeën en eigen impulsen te komen en men staat opener tegenover nieuwe ideeën van anderen.
Bovendien ontstaat er ook meer lef om te experimenteren.

Tenslotte zorgen de clownsoefeningen voor een betere teamgeest. In de workshop merken deelnemers hoe belangrijk het is om dingen samen te doen en op elkaar te kunnen vertrouwen. De positieve samenwerkingservaring die opgedaan wordt, krijgt zodoende ook betekenis voor de dagelijkse werk- en leersituatie

Training Ontdek en ontwikkel

Het doel van mijn training is dat de deelnemers spelenderwijs via allerlei oefeningen beter inzicht krijgen in hun functioneren. Dit kan leiden tot:

  • een betere presentatie van zichzelf
  • alerter reageren
  • meer zelfvertrouwen
  • een grotere assertiviteit
  • grenzen ontdekken en verleggen
  • vergroten van concentratievermogen
  • de ontdekking van bepaalde gedragsmechanismen
  • een zinvollere omgang met emoties
  • teambuilding

De workshops en trainingen zijn grappig, ontspannend, laagdrempelig, relativerend. Ze bestaan uit een gevarieerd aantal oefeningen, gericht op bewegen, mimiek, motoriek, taal en contact maken. De workshops en trainingen stimuleren ook het groepsgebeuren. Desgewenst kan ook ingespeeld worden op wensen van de deelnemers of de contractant.